Iloczyny skończonej liczby pierwszych

Liczby prostej – Euklides i po Euklidesie.

Najpierw Euklides pokazał, że dla dowolnej skończonej liczby pierwszych   Q   istnieje liczba pierwsza   p,   która nie należy do   $Q$.

Teraz z kolei udowodnię nieco więcej:   \prod Q\qe p,   gdzie   $Q\ =\ \{q : (1\le q\le n)\ \&\ (q – \

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *